Tveit AS har Norges beste motorgaranti!

Tveit er det eneste autoriserte Yamaha verkstedet i distriktet. Vår tillitt til Yamahas utenbordsmotorer er så stor at vi leverer den med en utvidet 5 års garanti mot driftsfeil.

Garantien omfatter

  • Utbedring eller utskifting av deler med feil
    - inkludert arbeidspenger i forbindelse med utbedringen eller utskiftingen.

Garantien omfatter ikke

  • Vanlige kontroller og vedlikehold
  • Konsekvenser ved en unormal eller skjødesløs bruk av båt eller motor.
  • Konsekvenser ved montering av deler som ikke er godkjent av båt eller motorprodusent.
  • Konsekvenser av reparasjoner, ombygging eller modifikasjoner utført av firma som ikke er godkjent av Tveit as.
yamaha.png

Hjelp når du trenger det!

Tveit tilbyr hjelp når du trenger det! Vi har inngått avtale med Viking redningstjenese og kan tilby våre kunder mobilitetsgaranti som sikrer
assistanse i hele Ryfylke.